thumb9

QĐ 2063 - Quyết định V/v Ban hành Quy định về tổ chức thi theo hình thức trực tuyến của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

19/07/2022
thumb9

QĐ 1257 - Quyết định V/v Ban hành Quy định về việc kết hợp đào tạo trực tuyến tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

18/05/2022
thumb9

QÐ-1843_Quy định về tổ chức thi theo hình thức thi trực tuyến tại UEH (Hết hiệu lực ngày 19/7/2022 và được thay thế bằng QĐ 2063)

02/08/2021
thumb9

QĐ 3816 - KHĐTKT - Quyết định v/v Ban hành Quy định về công tác khảo thí, kiểm tra đánh giá các kỳ thi kết thúc học phần và thi tốt nghiệp

11/03/2021
thumb9

QĐ 2886_Quyết định Ban hành Quy định về quy trình phối hợp giữa các đơn vị trong việc tổ chức và quản lý thi chuẩn Công nghệ thông tin cơ bản - Hệ VLVH

06/11/2020
thumb9

QĐ 2902_Quyết định về việc Quy định xây dựng, quản lý, khai thác Ngân hàng câu hỏi thi _ Tổ chức thi Kết thúc học phần _ Hình thức thi Trắc nghiệm trên máy tính

06/11/2020
thumb9

QĐ Số 3616_V/v ban hành Quy định về tiêu chuẩn phòng học, giảng đường áp dụng cho hoạt động thuê ngoài tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

10/07/2020
thumb9

QĐ Số 3318_Quy định nhập và quản lý điểm thi học phần các hệ bậc (2019)

10/07/2020
thumb9

QĐ Số 2642 - Quyết định v/v ban hành Quy định về quy trình phối hợp công tác giữa các đơn vị trong việc tổ chức và quản lý thi tiếng Anh đầu ra các Hệ - Bậc đào tạo

10/07/2020