thumb9

DANH SÁCH KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THI TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY UEH KHÓA 49 HỆ ĐHCQ (HP Luật kinh doanh (Tiếng Việt) + HP Tiếng Anh tổng quát)

07/12/2023
thumb9

DANH SÁCH KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THI TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY UEH KHÓA 49 HỆ ĐHCQ (Thi ngày 18/12/2023 - Luật kinh doanh (Tiếng Anh))

04/12/2023
thumb9

Danh sách kết quả đăng ký thi trực tuyến tại phòng máy tính của trường (Lịch thi VLVH TP.HCM T12.2023)

01/12/2023
thumb9

Thông báo đăng ký thi trực tuyến tại các phòng máy cơ sở UEH Khóa 49 các học phần Luật kinh doanh và Tiếng Anh tổng quát

27/11/2023
thumb9

DANH SÁCH KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THI TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY UEH HỆ ĐHCQ (THÁNG 12/2023 - Thi từ ngày 03/12 đến ngày 17/12/2023)

16/11/2023
thumb9

Danh sách kết quả đăng ký thi trực tuyến tại phòng máy tính của trường (Lịch thi VLVH TP T11.2023)

30/10/2023
thumb9

Danh sách kết quả đăng ký thi trực tuyến tại phòng máy tính của trường (Lịch thi VLVH Liên kết tại Tp.HCM T11.2023)

30/10/2023
thumb9

DANH SÁCH SINH VIÊN THI TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY UEH - HỌC KỲ CUỐI NĂM 2023 (ĐỢT 2) HỆ VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY, LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

26/10/2023
thumb9

Thông báo V/v lập kế hoạch dự kiến sử dụng phòng học năm học 2024

20/10/2023
thumb9

Danh sách kết quả đăng ký thi trực tuyến tại phòng máy tính của trường (Lịch thi Chuẩn trình độ Tiếng Anh đầu ra đợt tháng 11.2023)

19/10/2023