thumb9

Thời khóa biểu [chính thức_điều chỉnh] năm 2022_Lớp K2022 VB1/TP4 [TATM] (V122TP4AV1)

15/09/2022
thumb9

Thời khóa biểu [chính thức] năm 2022_Khóa K2022 tuyển sinh đợt 3 Hệ VLVH (mở tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi)

08/08/2022
thumb9

Thời khóa biểu [chính thức] năm 2022_Khóa K2022 tuyển sinh đợt 3 Hệ VLVH (mở tại Trung tâm GDTX - Hướng Nghiệp Ninh Thuận)

26/07/2022
thumb9

Thời khóa biểu điều chỉnh của Lớp K2022 VB2/TP3 [Quản trị hải quan - Ngoại thương]

26/07/2022
thumb9

Thời khóa biểu [chính thức] năm 2022_Khóa K2022 tuyển sinh đợt 3 - Lớp Quản trị Hệ VLVH (mở tại Trường Cao đẳng Công thương TP.HCM)

05/07/2022
thumb9

Thời khóa biểu [chính thức] năm 2022_Khóa K2022 tuyển sinh đợt 3 VB2 Hệ Vừa làm vừa học (mở tại TP.HCM)

05/07/2022
thumb9

Thời khóa biểu chính thức bổ sung học phần Các học thuyết pháp lý dành cho một số sinh viên của lớp K2021 VB2/Vũng Tàu 1 [Luật kinh doanh]

05/07/2022
thumb9

Thời khóa biểu [chính thức] năm 2022_Khóa K2022 tuyển sinh đợt 3 VB1 Hệ Vừa làm vừa học (mở tại TP.HCM)

28/06/2022
thumb9

Thời khóa biểu [chính thức] năm 2022_Khóa K2022 tuyển sinh đợt 3 Hệ Vừa làm vừa học (mở tại Trường Cao đẳng Công thương TP.HCM)

17/05/2022
thumb9

Thời khóa biểu [Chính thức]_Năm 2022 Đợt 2_Hệ VLVH [Chuyên ngành TATM]_TP.HCM

17/05/2022