thumb9

Thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch và Tết Âm lịch năm 2024

15/12/2023
thumb9

DANH SÁCH SINH VIÊN THI TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY UEH HỆ ĐHCQ HỌC PHẦN KỸ NĂNG MỀM (LỊCH THI BỔ SUNG HKC NĂM 2023 HỆ ĐHCQ HỌC PHẦN KỸ NĂNG MỀM DÀNH CHO SINH VIÊN THI 06G45 NGÀY 11/12/2023)

12/12/2023
thumb9

Thông báo: V/v giảng dạy, học tập hình thức trực tuyến tuần trước và sau Tết Cổ truyền

07/12/2023
thumb9

DANH SÁCH KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THI TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY UEH KHÓA 49 HỆ ĐHCQ (HP Luật kinh doanh (Tiếng Việt) + HP Tiếng Anh tổng quát)

07/12/2023
thumb9

DANH SÁCH KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THI TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY UEH KHÓA 49 HỆ ĐHCQ (Thi ngày 18/12/2023 - Luật kinh doanh (Tiếng Anh))

04/12/2023
thumb9

Danh sách kết quả đăng ký thi trực tuyến tại phòng máy tính của trường (Lịch thi VLVH TP.HCM T12.2023)

01/12/2023
thumb9

Thông báo đăng ký thi trực tuyến tại các phòng máy cơ sở UEH Khóa 49 các học phần Luật kinh doanh và Tiếng Anh tổng quát

27/11/2023
thumb9

DANH SÁCH KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THI TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY UEH HỆ ĐHCQ (THÁNG 12/2023 - Thi từ ngày 03/12 đến ngày 17/12/2023)

16/11/2023
thumb9

Danh sách kết quả đăng ký thi trực tuyến tại phòng máy tính của trường (Lịch thi VLVH TP T11.2023)

30/10/2023
thumb9

Danh sách kết quả đăng ký thi trực tuyến tại phòng máy tính của trường (Lịch thi VLVH Liên kết tại Tp.HCM T11.2023)

30/10/2023