thumb9

DANH SÁCH SINH VIÊN THI TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY UEH - HỌC KỲ CUỐI NĂM 2023 (ĐỢT 4) HỆ VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY, LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

29/12/2023
thumb9

Danh sách v/v đăng ký thi trực tuyến tại phòng máy tính của trường (Lịch thi VLVH TP.HCM T01.2024)

29/12/2023
thumb9

Danh sách V/v đăng ký thi trực tuyến tại phòng máy tính của trường (Lịch thi tháng 01.2024 hệ CH tại Tp. HCM)

29/12/2023
thumb9

TB-2722_Kết quả phúc khảo Tiếng Anh đầu ra hệ LTĐHCQ đợt HKC2023 (thi ngày 19/11/2023)

22/12/2023
thumb9

Thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch và Tết Âm lịch năm 2024

15/12/2023
thumb9

DANH SÁCH SINH VIÊN THI TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY UEH HỆ ĐHCQ HỌC PHẦN KỸ NĂNG MỀM (LỊCH THI BỔ SUNG HKC NĂM 2023 HỆ ĐHCQ HỌC PHẦN KỸ NĂNG MỀM DÀNH CHO SINH VIÊN THI 06G45 NGÀY 11/12/2023)

12/12/2023
thumb9

Thông báo: V/v giảng dạy, học tập hình thức trực tuyến tuần trước và sau Tết Cổ truyền

07/12/2023
thumb9

DANH SÁCH KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THI TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY UEH KHÓA 49 HỆ ĐHCQ (HP Luật kinh doanh (Tiếng Việt) + HP Tiếng Anh tổng quát)

07/12/2023
thumb9

DANH SÁCH KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THI TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY UEH KHÓA 49 HỆ ĐHCQ (Thi ngày 18/12/2023 - Luật kinh doanh (Tiếng Anh))

04/12/2023
thumb9

Danh sách kết quả đăng ký thi trực tuyến tại phòng máy tính của trường (Lịch thi VLVH TP.HCM T12.2023)

01/12/2023