thumb9

DANH SÁCH SINH VIÊN THI TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY UEH - HỌC KỲ ĐẦU NĂM 2024 (ĐỢT 2) HỆ VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY, LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

04/05/2024
thumb9

DANH SÁCH KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THI TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY UEH HỆ ĐHCQ (Từ 20/05 đến 16/06/2024)

03/05/2024
thumb9

Danh sách kết quả V/v đăng ký thi trực tuyến tại phòng máy tính của trường (Lịch thi VLVH TP.HCM T05.2024)

26/04/2024
thumb9

DANH SÁCH KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THI TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY UEH HỆ ĐHCQ (Từ 01/05 đến 19/5/2024)

15/04/2024
thumb9

DANH SÁCH SINH VIÊN THI TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY UEH - HỌC KỲ ĐẦU NĂM 2024 (ĐỢT 1) HỆ VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY, LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

04/04/2024
thumb9

TB-761_Kết quả phúc khảo Tuyển sinh Sau đại học năm 2024 (Đợt 1) thi ngày 10/03/2024

03/04/2024
thumb9

Danh sách kết quả đăng ký thi trực tuyến tại phòng máy tính của trường (Lịch thi Chuẩn trình độ Tiếng Anh đầu ra đợt tháng 04.2024)

02/04/2024
thumb9

DANH SÁCH KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THI TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY UEH HỆ ĐHCQ (THÁNG 04/2024)

19/03/2024
thumb9

Thông báo: Về việc điều chỉnh lịch học, lịch thi của sinh viên các khóa 47, 48, 49 - ĐHCQ để tham gia Chương trình “UEH Youth Festival 2024”

13/03/2024
thumb9

445_Thông báo các chức năng mới về đăng ký, phân công, phê duyệt lịch giảng trên trang dangkygiangday.ueh.edu.vn

22/02/2024